Torsdag d. 16. juli 2009.                         RETUR

De gale mænd og deres bjerg-monumenter.

 Morgenmaden på Best Western-hotellet er fin, men der er kamp om de få borde mellem 9 og halv-ti, da vi dukker op.

 I dag går turen direkte til Mount Rushmore, hvor vi gerne vil have morgenlys for optimale fotografier.

 Vi er ikke engang nået ind i Rushmore National Parken, før vi bliver ramt af monumentet, der er fuldt  synligt fra vejen.

Her er et stort og effektivt parkeringsanlæg, hvilket ikke er overraskende, da parken er drevet af National Park folk - så er der styr på tingene.

 Da vi kommer gennem indgangen, ser vi en allé af stensøjler, som bærer flagene fra alle staterne i USA. På søljen står datoen for statens indtrædelse i unionen, så det er en hel historietime, at gå gennem flag-alléen.

 De fire statelige personer er utroligt flotte, som de står mod den blå himmel  på endnu en perfekt dag.

 Under platformen, hvorfra man kan betragte de store ansigter, er der et stort museumsanlæg, hvor vi ser en film om skabelsen af monumentet. Filmen handler mest om Gutzon Borglum, som var født af danske mormon-immigranter.


 Hele projektet startede i 1923, da en driftig forretningsmand fik idéen om at lokke flere turister til South Dakota under depressionen. Gutzon Borglum var en kendt kunstner på dette tidspunkt, og han var vild med idéen om at lave dette projekt. Arbejdet startede i 1927 og allerede i 1930 kunne man afsløre Washingtons ansigt, og dette satte fokus på projektet, så en national folkeindsamling til projektet begyndte. Flere gange under byggeriet blev der foretaget drastiske ændringer i planerne. F.eks. var Jefferson's ansigt halvt færdigt til højre for Washington, da Borglum besluttede at klippen ikke var god nok og sprængte det hele væk. Selv om arbejderne kun standsede 4-5 dage om året pga. frost og blæst, blev der ikke arbejdet i mere end 7 af de 14 år på grund af manglende penge.

 Projektet blev afsluttet af Borglum's søn Lincoln i 1941 tre år efter faderens død. Arbejdet blev ikke stoppet, fordi monumentet var færdigt, men fordi der ikke var flere penge.

 Den helt oprindelige idé var hele statuer, men denne plan blev forholdsvis tidligt indskrænket til buster, da projektet hele tiden manglede penge. Ved afslutningen var det dog et nationalt projekt, som fik støtte fra Washington, men pengene blev stoppet pga. krigen.

 Mount Rushmore har stor betydning for den menige amerikaners nationalitets-følelse. Stedet omtales som "The Shrine of Democracy" der kan oversættes som "Demokratiets Helligdom". De fire præsidenter i klippen, har hver haft deres store betydning for den amerikanske historie:


Ovenfor: Det helt oprindelige forslag til Mount Rushmore. Her var Rosevelt ikke tilføjet endnu.

 

 Washington var frihedskæmperen, som skaffede selvstændighed fra englænderne i 1776 ... nationens fader.

Præsident: 1789 - 1797

 Thomas Jefferson var ekspansionisten, der udvidede unionen. Han var også forfatteren af "Declaration of Independance".

Præsident: 1801 - 1809

 Abraham Lincoln var den samlende præsident under borgerkrigen.

Præsident: 1861 - 1865

Theodore Rosevelt var forkæmperen for arbejderens rettigheder og var folkets præsident. Mange mente, at han for for "ny" til at komme med her, men Præsident  Coolidge insisterede.

Præsident: 1901 - 1909

Historier fra Mount Rushmore:
bulletDa New York sagføreren Charles  Rushmore i 1886 udførte undersøgelser i Black Hills, spurgte han sin fører, hvad det det høje bjerg, som de red forbi, hed. "Pokkers!", udbrød guiden. "Det har aldrig haft et navn, men fra nu af kalder vi den forbandede top for Rushmore". Navnet må alligevel have hængt fast, for i 1930 blev navnet officielt. Ikke længe efter blev den ældre Mr. Rushmore en af de første bidragsydere til mindesmærket ved at donere 5.000$.
bulletGutzon Borglum havde studio i San Antonio i Texas. Da modellen af Mount Rushmore skulle fragtes til byggeriet i South Dakota, var det sønnen Lincoln, der kørte hele turen i bil. Desværre faldt han i søvn ved rattet og kørte af vejen. De fire ansigter i modellen samt unge Lincoln selv kom ikke til skade, men modellen af bjerget gik i stykker. Gutzon's kommentar til dette var: "Det er nemmere at reparere et bjerg end en søn!".
bullet Borglum experimenterede på bjerget Stone Mountain med at perfektionere teknikken med at forme et bjerg ved hjælp af dynamit. Til sidst var arbejderne så dygtige, at de kunne blive sænket ned og placere ladninger, som fjernede klippen indtil den sidste tomme. Herefter blev der bygget stilladser, så finpudsningen kunne foregå manuelt med trykluftværktøj. De sidste detaljer blev udført fra bure, som blev firet ned. På trods af dette farlige arbejde, kom INGEN alvorligt til skade under de 14 års arbejde - det er vildt imponerende.
bullet Borglum skabte modeller af monumentet, hvor en tomme på modellen svarede til en fod på bjerget. Ved hjælp af en "Punkt Maskine", som målte vinklen og afstanden fra toppen af modellen til punkter på ansigterne, kunne man kopiere modellen til bjerget. En tilsvarende maskine stod på bjerget, og her blev afstandene doblet op til fod, så uerfarne kunstnere (men dygtige minearbejdere) kunne udføre arbejdet.

 Da byggeriet var færdigt, spurgte en journalist Borglum,  om figurerne var perfekte? "Nej", svarede Borglum. "Washintons næse er en tomme for stor, men den vil erodere med tiden, så den er perfekt om 10.000 år!".
 Der er vild aktivitet med kameraerne på den store platform mod monumentet. Alle fotograferer alle, så det er ikke svært at få nogen til at tage det obligatoriske "var har været her"-billede af os.

 Da vi forlader Mount Rushmore er det ved at blive skyet, så vi glæder os over, at vi nåede at se det i klar sol.

 Vi fortsætter gennem de smukke Black Hills bjerge til indianernes svar på Mount Rushmore: Crazy Horse Memorial.

 Hvis Mount Rushmore var imponerende grænsende til det tossede, så er dette projekt intet mindre end skingrende vanvittigt. Monumentet bliver med tiden 10 gange så stort som hele Rushmore-monumentet, og det skal forestille indianerlederen Crazy Horse.

 Crazy Horse besejrede General Custer i slaget ved Little Big Horn, men blev myrdet 36 år gammel under fredsforhandlinger af et knivstik i ryggen.


Store Crazy Horse og "lille" Mount Rushmore

 Det hele startede tilbage i 1939, da Korczak Ziolkowski kortvarigt arbejdede for Gutzon Borglum på Rushmore monumentet. Samme år vinder han en kunstpris i New York for en statue, og det får Lakota indianernes høvdinge til at invitere Ziolkowski til at udfærdige "The Crazy Horse Memorial" i The Black Hills som indianernes svar på Mount Rushmore. Den da 31-årige kunster var begejstret for idéen, men han meldte sig til krigen og deltog i D-Dag på Omaha Beach, så straten trak ud et par år.

 Da indianernene erfarede at Ziolkowski var født 6. september INSISTEREDE de på, at det skulle være ham, som lavede monumentet ... Crazy Horse blev myrdet d. 6. september!


 Skyerne trækker sammen over monumenter, da vi ankommer.

 Det bliver derfor først i 1947 at Ziolkowski vender tilbage til Black Hills og begynder arbejdet med at opføre en træhytte, som han kan leve i, mens ham laver kunstværket. Nu rabler det for ham. I stedet for at udføre en 30 meter høj frise i bjerget, beslutter han sig for at lave en FULD figur på 200 meter - som kan ses fra alle sider, dvs. det meste af Thunderhead Mountain skal fjernes, før der står en statue tilbage. Ziolkowski modsætter sig at modtage offentlig støtte (man er vel amerikaner!), så projektet bliver finansieret af ham selv og de midler, som frivillige kan samle ind. Ydermere arbejder han meget af tiden alene på projektet, så på denne måde tåler det slet ikke sammenligning med Mount Rushmore. For at give en idé om vanviddet i projektet, er her en række datoer for Crazy Horse Memorial projektet:

bullet1948: Første sprængning på bjerget udføres. Hytten på stedet bygges og Crazy Horse Memorial Foundation dannes til støtte for projektet.
bullet1950: De første to år arbejder Ziolkowski stort set alene på bjerget og sprænger ud til hestens manke. Dette år gifter han sig med den 18 år yngre kunststuderende Ruth, som er frivillig medarbejder på projektet. Der tages nu 50cent i entre for at kigge ... dog ikke for indianere og soldater!
Da Ziolkowski ikke kan arbejde på bjerget om vinteren, bruger han denne tid på modeller og udstillingslokaler.

Pilen viser første sprængning
bullet1955: Ziolkowski har nu sprængt så meget klippen væk, at klippen ud for næsen er fri. Han falder ned og kommer til skade, køber en bulldozer og siger nej tak til 10 Mill. $ fra staten!
bullet1960: Der er nu bygget en vej op til plateauet foran ansigtet, som skal være den udstrakte arm. På denne måde kan en bulldozer komme op og fjerne sten ... hidtil er alt fjernet manuelt!!!
bullet1962: Ikke overraskende ... Ziolkowski opereres for dobbelt diskosprolaps. Siger igen nej tak til 10 Mill. $ fra staten.

Korczak laver håndarbejde
bullet1963: Det vandrette plateau er klar, så nu på begyndes arbejdet på hestehovedet.
bullet1967: Tredje diskosprolaps operation!!!
bullet1968: Tunnellen under armen begyndes ... og Ziolkowski får et hjertetilfælde!
bullet1970: Der er nu hul under armen ... og endnu et voldsomt hjertetilfælde ankommer!!!
bullet1971: Ziolkowski er for første gang i gæld, og om vinteren bygger han sit eget gravsted.
bullet1973: Klippen foran hesten begynder at tage form. Ziolkowski får konstateret sukkersyge og leddegigt!!!!
bullet1975: Ziolkowski skrider 80 meter ned af bjerget i en bulldozer. Herefter fortsætter han arbejdet med benet i gips!!!
bullet1977: På Ziolkowskis 69-års fødselsdag markeres 100-året for Crazy Horses død med voldsomme sprængninger, der fjerner 40.000 tons klippe på én gang.
bullet1980: Det arbejdes nu foran hestens hoved. Fjerde operation for diskosprolaps.
bullet1982: Ziolkowski gennemgår 4-dobbelt by-pass operation.

Netværk af veje på bjerget. Luftfoto fra 1999.
 Og så står der i vores bog: Korczak Ziolkowski dør helt uventet d. 20. oktober 1982!!!! Vores chauffør senere på dagen har en noget anden udlægning: "Han var simpelthen slidt op", og det lyder ikke usandsynligt i betragtning af sygehistorien ovenfor.

 Nu skulle man jo tro at dette vanvittige projekt blev gjort offentligt, så det kunne blive afsluttet, men det var absolut ikke tilfældet. Den gode Korczak har nemlig fået TI børn (5 drenge + 5 piger) sammen med Ruth, og disse arbejder nu alle på familie-projektet. Drengene fortsætter med arbejdet på bjerget, og pigerne tager sig af alt med de besøgende gæster. Ruth er noget mere publicity-minded end Korczak, så hun skifter straks arbejdet på hestehovedet ud med afslutningen af detaljerne på Crazy Horses ansigt, der stadig kun er en glat flade. Der skal gå yderligere 17 år, før ansigtet kan afsløres d. 3. juni 1998 ... præcis 50 år efter, at Korczak startede på projektet.

 Det var Korzaks idé, at alle indianerstammer skulle have et uddannelses-universitet med skoler osv. under den gigantiske statue i bjerget. Familien modtager stadig ikke offentlig støtte, så arbejdet skrider derfor stadig frem med de midler, som der samles ind, og som turisterne lægger i det kolossalt flotte Visitors Center, som udelukkende er bygget i træ og er fyldt med indiansk historie og effekter.

 Efter at have set udstillingen og en film om denne "fantastiske galning" ... eller dedikerede person, tog vi en gul skolebus hen under bjerget for at se det hele lidt tættere på.

 Rigtigt tæt på kommer vi ikke, da dette er "dynamit-sprængnings-område". Vi kan se en del arbejdere, som hænger på klippen og anbringer ladninger, og vi får at vide, at det er Korczaks sønner. Chaufføren var en festlig ældre herre , som bor i Florida, men som arbejder her om sommeren pga. varmen i Florida.

 Tilbage i Visitors Center spiste vi frokost i et næsten tomt cafeteria, da vi som sædvanligt spiser mellem tiderne for andres måltider. Udenfor cafeteriaet fotograferede vi modellen af Crazy Horse, som er meget elegant placeret, så man kan sammenligne den med det formede bjerg i horisonten.

 Uha! Der er stadig lang vej hjem. I dag arbejder Ruth, 7 af børnene samt nogle børnebørn på projektet, og man håber på at kunne være færdige med værket i 2025. Vi har sat kryds i kalenderen. Indtil da kan vi følge med på web-kameraet, som opdateres hvert 30. sekund ... fagre nye verden:
                                               http://crazyhorsememorial.org/webcam/

 Planen var egentlig, at vi ville tage til Custer State Park, men det begyndte at blive skyet, det var halvsent, og vi var lidt trætte, så vi rundede hotellet, tog lange bukser på og tog til Rushmore Mall lige nord for Rapid City. Det er en helt normal Mall med masser af butikker - det eneste unormale er, at vi stort set var de eneste i det store center. Vi fik lidt tøj til vandreturen i Yellowstone, og vi købte ind til aftensmad i Wall*Mart på vej tilbage til hotellet.

 Vi nød udsigten fra altanen og spiste brød, ost, skinke og frugt, fik en kop kaffe og så dagens mange foto - og besvimede allerede kl. 22.

Retur til toppen.